Návody a dotazy

Jak mám objednat Sangerovo sekvenování nebo fragmentační analýzu?

Veškeré objednávky se zadávají přes naše webové rozhraní. Abyste mohli analýzy objednat, musíte...
Číst

Obecné pokyny k přípravě vzorků

Objednáváte-li sekvenování nebo fragmentační analýzu ve zkumavkách, pro zasílání vzorků používejte preferenčně 0.2 ml stripy, protože se s nimi dobře pracuje.
Číst

Jak mám zaslat vzorky?

Doporučujeme vložit vzorky do rychlouzavíracího igelitového sáčku. Vzorky na fragmentační analýzu je možné (nikoliv nutné) zabalit do alobalu, který brání prostupu světla.
Číst

StandardSeq – Jak připravit vzorky

Vzorek je templát smíchaný v jedné zkumavce / jamce se sekvenačním primerem, nebo templát samotný, pokud požadujete některý z našich univerzálních primerů. Templát je PCR produkt nebo plazmid.
Číst

RapidSeq - Jak připravit vzorky

Použijte prosím návod pro protokol StandardSeq.
Číst

CleanSeq - Jak připravit vzorky

Vzorek je nepřečištěný PCR produkt (alikvot PCR reakce) případně jiný vhodný templát, který lze enzymaticky přečistit. Současně musíte zaslat sekvenační primer(y), nebo zvolit některý z našich univerzálních primerů.
Číst

HairpinSeq - Jak připravit vzorky

Vzorek je typicky plazmid s klonovanou vlásenkou nebo GC-bohatým úsekem v cílové oblasti případně PCR produkt. V ceně protokolu HairpinSeq je zahrnuta obousměrná sekvenace (forward i reverse).
Číst

ReadySeq - Jak připravit vzorky

Vzorek je sekvenační reakce, připravená pomocí soupravy BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing kit (Applied Biosystems), následně přečištěná a konečně rozpuštěná v Hi-Di formamidu (Applied Biosystems) v minimálním objemu 15 μl.
Číst

Jaký je rozdíl mezi nabízenými sekvenačními protokoly?

StandardSeq je základní protokol, kdy váš vzorek prostě sekvenujeme. CleanSeq je vlastně StandardSeq, jemuž předchází přečištění templátu. HairpinSeq je speciální protokol ...
Číst

Fragmentační analýza - Jak připravit vzorky

Vzorek je typicky PCR produkt nebo směs PCR produktů, které jsou fluorescenčně značené. PCR produkty nemusí být přečistěné, většinou plně postačí, pokud zašlete alikvot PCR reakce.
Číst

Můžu data do objednávkového formuláře kopírovat?

Rozhodně ano. Vytvořte (např. v Excelu) tabulku s třemi sloupci – název vzorku, sekvence primeru a délka templátu (platí pro StandardSeq, CleanSeq, ReadySeq). Pro HairpinSeq tabulku se čtyřmi sloupci – název vzorku, sekvence prvního primeru, sekvence druhého primeru a délka templátu.
Číst

Univerzální primery

Nabízíme řadu univerzálních primerů, které zdarma přidáme k vašim templátům.
Číst

Moje vlastní primery

Pro návrh vlastních primerů je potřeba si uvědomit, že pro sekvenování je správně navržený primer naprosto zásadní předpoklad...
Číst

Jak mám zadávat sekvence primerů?

Pro sekvence primerů použijte symboly ACGTN, v případě degenerovaných bází použijte IUPAC kódy (BDHRYKMSWV) a “I“ pro Inosin. Pokud jsou ...
Číst

Chci použít svůj vlastní primer, který používáte jako univerzální, jak to mám udělat?

Chcete-li použít např. váš vlastní M13F primer, máte dvě možnosti. Buď údaje o něm ve formuláři vůbec neuvedete a pouze ho přidáte do vzorku (protokol StandardSeq), nebo si ho v části Moje primery ...
Číst

Jak mám zadávat délku templátů?

Je-li templátem PCR produkt, zadejte jeho celkovou délku. Je-li templátem plazmid s klonovaným inzertem, zadejte celkovou délku templátu (plazmid plus inzert). U protokolu ReadySeq je délka templátu nepovinný údaj.
Číst

V objednávkovém formuláři pro Sangerovo sekvenování je nastaven limit pro velikost templátu. Proč?

Ano, to je pravda, templát musí být v rozsahu 100 bp až 20.000 bp. Sekvenovat templáty kratší než 100 bp je poměrně neobvyklé. Uvažujeme-li primer o délce 20 bází ...
ČístNedaří se mi odeslat objednávku

Pokud se vám po zadání údajů do objednávkového formuláře a odkliknutí objednávky objeví informace, že nebyl zadán žádný vzorek ...
Číst

Kde a jak dlouho jsou dostupné výsledky?

Informace o zpracování všech objednávek Sangerova sekvenování / Fragmentační analýzy jsou k dispozici na našem webu. Výsledky budou zpřístupněny ve vašem uživatelském profilu a tamtéž je lze i stáhnout.
Číst

Jak předplatit sekvenační služby?

Klikněte na odkaz Nová předplatba v nastavení vašeho účtu a vyplňte formulář pro předplacení našich služeb. Částka, která má být předplacena, se uvádí bez DPH, systém automaticky připočte DPH dle platných předpisů. Jakmile potvrdíte zadání, bude Vám automaticky vystaven platební doklad, na jehož základě můžete ...
Číst

Chci vaše sekvenační služby využít jako soukromá osoba, jak to mám udělat?

Nejprve jenom stručný popis naší práce pro laiky. Naše společnost se zabývá sekvenováním (=čtením) DNA. To je proces, v němž je poskytnutý vzorek DNA nebo RNA (např. z rostlin, hub nebo živočichů) "přečten" ve speciálním přístroji.
Číst

Další otázky?

Neváhejte nás kontaktovat
Rádi vám odpovíme.

Richard Nádvorník
+420 602 102 790
info@seqme.eu

© SEQme s.r.o., 2012 - 2024. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl