Návody a dotazy

StandardSeq – Jak připravit vzorky

Vzorek je templát smíchaný v jedné zkumavce / jamce se sekvenačním primerem, nebo templát samotný, pokud požadujete některý z našich univerzálních primerů. Templát je PCR produkt nebo plazmid.

Počet objednaných vzorků = počet zaslaných zkumavek nebo počet obsazených jamek destičky.

Veškeré templáty musí být přečistěny (plazmidy např. na kolonkách či jinou běžnou metodou kompatibilní se sekvenováním, PCR produkty např. enzymaticky pomocí Exo-SAP či jiným způsobem) nebo alespoň přesráženy etanolem a rozpuštěny ve vodě (HPLC-kvality). Rozpouštění v pufrech (TE apod.) spíše nedoporučujeme.

 

Pokud používáte vaše vlastní primery, smíchejte:

Templát

Množství

Váš primer

Celkový objem

PCR produkt <500 bp

50 ng

Přidejte 25 pmol

vašeho primeru

(5 μl 5 μM roztoku primeru)

10 μl

PCR produkt 500–1000 bp

100 ng

PCR produkt >1000 bp

200 ng

Plazmid

500 ng

 

Chcete-li použít naše univerzální primery, připravte templát takto:

Templát

Množství

Celkový objem

PCR produkt <500 bp

50 ng

5 μl

PCR produkt 500–1000 bp

100 ng

PCR produkt >1000 bp

200 ng

Plazmid

500 ng

 

Pokud nemáte požadované množství templátu k dispozici, můžete snížit celkový objem zasílaných vzorků při dodržení koncentrace templátu i primeru. Např. pokud máte k dispozici pouze 30 ng PCR produktu o velikosti 400 bází, použijte 3 μl tohoto templátu a 3 μl 5 μM roztoku primeru. Celkový objem v tomto případě bude 6 μl. Upozorňujeme, že v takovýchto případech nemůžeme garantovat opakování sekvenace v případě, že první sekvenační reakce z jakýchkoliv důvodů selže.

Minimální celkový objem templát + primer, který můžete zaslat, jsou 4 μl.

Doporučujeme používat 8-zkumavkové stripy s individuálními víčky (např. Eppendorf 0030124359) nebo 96-jamkové destičky. Nepoužívejte parafilm. Prosíme o jednoduché značení zkumavek nejlépe číslem označujícím pořadí vzorku v objednávce.

Stáhněte si návod v pdf formátu.

 

Zpět na seznam
© SEQme s.r.o., 2012 - 2024. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl