Inspekční a preventivní prohlídky

Používáte DNA sekvenátor, Real-Time PCR cykler či další přístroje a chcete si být jisti, že vás v ten nejméně vhodný okamžik nenechají na holičkách?

Pro zajištění bezproblémového chodu vašeho přístroje vám nabízíme pravidelné inspekční prohlídky.

 Objednat inspekční prohlídku 

 

Aby byl zajištěn bezproblémový chod vašeho přístroje, nabízíme vám pravidelné inspekční prohlídky, jejichž cílem je ověřit aktuální stav přístroje, funkčnost celého systému i jednotlivých komponent včetně ovládacích jednotek (počítačů), vyčistění a seřízení a v případě potřeby i kalibrace.

 

Inspekční prohlídky zahrnují tyto činnosti (výčet není kompletní):

 

DNA sekvenátory
 • Evidence konfigurace přístroje a vyhodnocovací jednotky vč. softwaru
 • Kontrola funkčnosti pohyblivých součástí přístroje a všech subsystémů
  • Systém polymerové pumpy
  • Automatický podavač vzorků
  • Vysokonapěťový zdroj
  • Vyhřívaná pec
  • Nízkonapěťové parametry vnitřního zdroje
  • Parametry laserového subsystému
  • Kontrola nastavení optického subsystému
  • Kontrola funkčnosti a parametrů detekčního subsystému (CCD)
 • Vyčištění / propláchnutí
  • Vyčištění vnitřních prostor přístroje
  • Vyčištění automatického podavače vzorků
  • Propláchnutí polymerové pumpy a bloku
  • Čištění optického systému bez nutnosti nové spektrální kalibrace
 • Protokol - Po provedení inspekce je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných závad
Real-Time PCR přístroje
 • Evidence konfigurace přístroje a vyhodnocovací jednotky vč. softwaru
 • Kontrola funkčnosti všech subsystémů přístroje
  • Nízkonapěťové parametry vnitřního zdroje
  • Kontrola nastavení optického subsystému
  • Kontrola funkčnosti a parametrů detekčního subsystému (CCD)
  • Kontrola teplotního cykleru (přesnost teplot, rychlost chlazení a ohřevu, uniformita bloku)
 • Vyčištění / údržba
  • Vyčištění vnitřních prostor přístroje
 • Protokol - Po provedení inspekce je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných závad

 

Doporučujeme provádět inspekce přístroje (preventivní prohlídky) dle potřeb laboratoře nebo v souvislosti s požadavky vašich SOP, nejméně jedenkrát ročně.

 

 

 

Ověření funkčnosti přístrojů (IPV – Instrument performance verification)

Po provedené inspekční prohlídce, případně opravě nebo jiném servisním zásahu a nebo čistě ad hoc ověříme, že vaše přístroje splňují své funkční specifikace. To znamená nejenom, že jsou v pořádku po technické stránce, ale že skutečně dávají výsledky jaké dávat mají a jaké požadujete, což nemusí být úplnou samozřejmostí s ohledem na používaný spotřební materiál a reagencie. Testy jsou prováděny podle doporučení výrobce.

Tímto testem vám odpovíme na tyto a obdobné otázky:

 • Chová se stejný vzorek ve všech kapilárách mého sekvenátoru nebo ve všech jamkách Real-Time PCR cykleru stejně?
 • Je intenzita naměřeného signálu vždy a všude stejná a pokud ne, tak jak moc se liší? Tzn. není citlivost detekce vzorku závislá na jeho pozici?
 • Jaká je variabilita výsledků? Je standardní odchylka průměrné velikosti detekovaných alelických píků ve všech kapilárách mého sekvenátoru v souladu se specifikacemi? Jak spolehlivě můj Real-Time PCR přístroj odliší vzorky s počty kopií templátu, které se liší dvojnásobně nebo i méně?

Provedením funkčního testu přístroje získáte jistotu, že výsledky, které získáváte ve své každodenní praxi, jsou spolehlivé.

 

Ověření funkčnosti přístrojů (IPV) zahrnuje tyto činnosti (výčet není kompletní):

 

DNA sekvenátory

 • Kalibrace přístroje (prostorová a spektrální kalibrace pro barevné sady podle potřeby)
 • Celkový funkční test s cílem ověřit, že přístroj je schopen velikostně odlišit detekované píky na hladině spolehlivosti 99,7% (rozlišení – velikostní separace), ověření výšky detekovaných píků (citlivost detekce), ověření délky čtení (LOR)
 • Protokol - Po provedení IPV je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných nedostatků

Real-Time PCR přístroje

 • Kontrola optického systému, podle potřeby kalibrace
 • Kontrola teplotního cykleru (přesnost teplot, rychlost chlazení a ohřevu, uniformita bloku)
 • Celkový funkční test s cílem ověřit, že přístroj je schopen odlišit vzorky s templáty, jejichž koncentrace se dvojnásobně (nebo v rozsahu daném specifikacemi výrobce) liší na hladině spolehlivosti 99,7%
 • Protokol - Po provedení IPV je zákazníkovi vystaven protokol obsahující všechny parametry včetně případných zjištěných nedostatků

 

 

 

 Objednat inspekční prohlídku 

 

© SEQme s.r.o., 2012 - 2024. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl