Praktický rychlokurz Real-Time PCR

Metoda Real-Time PCR se využívá od počátku 90. let minulého století a je rutinním standardem nejen pro řadu diagnostických aplikací. Díky tomu je často pokládána za všeobecně známou a snadno zvládnutelnou a málo pozornosti je někdy věnováno správnému zaškolení osob, které ji mají využívat v praxi, ať již pro měření genové exprese metodami relativní kvantifikace nebo např. pro kvantifikaci na bázi standardní křivky v diagnostice či pro forenzní účely.

V našem kurzu získáte sebejistotu v používání vašeho Real-Time PCR přístroje, schopnost kriticky posoudit své výsledky a jistotu o správných pracovních postupech. Je jedno, jaký přístroj máte k dispozici či pro jaké účely hodláte Real-Time PCR využívat nebo již využíváte, program tohoto kurzu, který probíhá na vašem pracovišti, je vždy přizpůsoben aktuální situaci a vašim potřebám. Cílem kurzu je poskytnout přehled technologie, principů, pojmů a možností využití Real-Time PCR. Důraz je typicky kladen především na plánování (design) experimentů a správné zhodnocení výsledků, což jsou dvě oblasti, kde dochází k nejčastějším chybám.

 


 

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný pro všechny, kdo teprve plánují používání technologie Real-Time PCR, i pro ty, kteří si chtějí prohloubit své znalosti. Předchozí znalost technologie Real-Time PCR není nutná.


Co se naučíte?

 • Jak navrhnout a provést experiment na bázi Real-Time PCR
 • Jak provádět vyhodnocení výsledků pomocí různých metod (relativní kvantifikace, kvantifikace pomocí standardní křivky, alelická diskriminace, high-resolution melting, atd.) včetně praktických ukázek za použití vhodných datových souborů
 • Jak identifikovat problém v konkrétním experimentu na základě interpretace amplifikačních grafů a jak jej eliminovat
 • Jaké zvolit kontroly včetně endogenních
 • Získáte informace o organizaci laboratoře a správných pracovních postupech
 • Budete mít možnost komunikovat se zkušeným přednášejícím a diskutovat s ním své aktuální dotazy v úzkém kolektivu svých spolupracovníků
 • A mnohé další

 


 

Program kurzu:

Projdeme s vámi vaše výsledky a provedeme analýzu konkrétních problémů. Rozebereme možnosti vašich přístrojů pro Real-Time PCR s ohledem na vaše cíle a aplikace. Program kurzu upravíme na míru vašemu přístroji, pracovišti a potřebám. Sami si řeknete, na co se chcete zaměřit.


Orientační nástin programu (k diskuzi):

 • Princip a použití technologie Real-Time PCR
 • Základy analýzy dat
  • amplifikační grafy, metody odečtu Cq hodnot
  • analýza křivek tání
 • Návrh a validace esejí – design in silico
  • sondy a nespecifická barviva
  • repetitivní motivy, SNP, sekundární struktury
  • specificita
 • Optimalizace
  • standardní křivka a křivka tání
  • účinnost amplifikace a metody stanovení
  • specificita, citlivost
 • Kvantifikace pomocí standardní křivky
  • plánování, provedení a vyhodnocování
 • Relativní kvantifikace nejen genové exprese
  • kvantifikační modely
  • korekce amplifikační účinnosti
  • volba a použití referenčních genů
  • alternativní normalizační strategie
  • distribuce dat a volba vhodného statistického testu
  • interpretace výsledků na základě p‑value
 • Praktická doporučení
  • organizace laboratoře
  • přístrojové a softwarové vybavení
  • zbytné a nezbytné kontroly

 


 

Organizace kurzu

 • Jazyk: Čeština nebo angličtina
 • Místo konání: Vaše laboratoř či pracoviště
 • Termín konání: Dohodou
 • Počet účastníků: Dohodou, vždy pouze členové vašeho týmu
 • Časový rozsah kurz: Dohodou, typicky 1-2 dny
 • Cena: Vyžádejte si cenovou nabídku
 • Upozorňujeme, že v rámci kurzu mohou být po dohodě i prováděny laboratorní experimenty.

Žádné termíny pro tento kurz nejsou vypsány.


Fotografie z našich kurzů...


© SEQme s.r.o., 2012 - 2024. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl