Kurz obsluhy sekvenátoru Applied Biosystems

V mnoha laboratořích jsou sekvenátory Applied Biosystems používány řadu let. Jejich stávající uživatelé často ani neměli možnost zúčastnit se původního zaškolení obsluhy, které bylo provedeno po instalaci, a tudíž je reálné, že tyto přístroje jsou neoptimálně využity, náklady na jednotlivé analýzy jsou příliš vysoké a vyhodnocování výsledků či nastavení jiných procesů zdlouhavé.

Nabízíme vám školení pro uživatele déle používaných i nových sekvenátorů značky Applied Biosystems, ve vaší laboratoři, za použití vašeho přístroje a vašich verzí softwaru pro sběr dat i vyhodnocování výsledků.

 

Podporované přístroje:

Sekvenátory Applied Biosystems 310, 3100, 3130/xl, 3500/xl, 3730/xl, SeqStudio.

Doporučujeme vám zvážit možnost pravidelně prováděného školení na pracovištích s vysokými standardy stran nároků na obsluhující personál – školení může být součástí servisní smlouvy, kterou s vámi můžeme uzavřít pro zajištění servisu vašeho sekvenátoru.

 


 

Komu je kurz určen?

Kurz je vhodný pro všechny, kdo se teprve učí obsluhovat sekvenátor Applied Biosystems, i pro ty, kteří si chtějí prohloubit své stávající znalosti. Předchozí znalost technologie Sangerova sekvenování nebo fragmentační analýzy není nutná.


Co se naučíte?

 • Efektivně obsluhovat váš sekvenátor s cílem minimalizace provozních nákladů
 • Na základě vašich vlastních dat budete schopni identifikovat možné problémy v procesu Sangerova sekvenování/fragmentační analýzy počínaje přípravou templátu a konče kapilární elektroforézou s cílem tyto problémy odstranit a získat optimální výsledky
 • Získáte informace k snadnému a rutinnímu provádění údržby přístroje
 • Proniknete do detailů programů pro sběr dat (DataCollection software) i vyhodnocování výsledků (různé verze programů Sequencing Analysis, SeqScape, GeneMapper apod.), budete si je umět uživatelsky přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vašim potřebám a průchod vzorků laboratoří byl co nejrychlejší
 • Získáte informace o organizaci laboratoře a správných pracovních postupech
 • Budete mít možnost komunikovat se zkušeným přednášejícím a diskutovat s ním své aktuální dotazy v úzkém kolektivu svých spolupracovníků
 • A mnohé další

 

Speciální nabídka:

V rámci školení dostanete a bude vám podrobně vysvětlen náš originální a roky praxe ověřený stručný návod na údržbu sekvenátorů (v češtině), který lze po drobných úpravách použít jako základ vaší SOPky.

 


 

Program kurzu:

Program kurzu upravíme na míru vašemu přístroji, pracovišti a potřebám. Projdeme s vámi vaše výsledky a provedeme analýzu konkrétních problémů. Sami si řeknete, na co se chcete zaměřit.


Orientační nástin programu (k diskuzi):

 • Sekvenátory Applied Biosystems - Princip automatického sekvenátoru, pojmy a názvy
 • Spotřební materiál a reagencie - přehled
  • Kapiláry
  • Polymery
  • Matriční a sekvenační standardy, separační pufry
  • Běžný spotřební materiál (speciální plasty, formamid, ...)
 • Zapnutí a provoz přístroje, praktická doporučení
  • Automaticky prováděné kroky
  • Úkony obsluhy
  • Organizace laboratoře
 • DataCollection software
  • Moduly, protokoly a eseje
  • Prostorová a spektrální kalibrace
  • Automatický provoz a manuální ovládání
 • Údržba přístrojů
  • Doplňování provozních reagencií
  • Bubliny (odstranění pomocí wizardů a ručně)
  • Monitorování těsnosti systému, proplach polymerové pumpy a bloku
  • Krátkodobá / dlouhodobá odstávka sekvenátoru
 • Sangerovo sekvenování a Sequencing Analysis / SeqScape software 
  • Příprava a kvantifikace templátů
  • Sekvenační kity a sekvenační reakce včetně přečistění
  • Vyhodnocení výsledků, interpretace údajů obsažených v .ab1 souborech
  • Nástroje programů Sequencing Analysis / SeqScape (demo)
  • Řešení problémů
 • Fragmentační analýza a GeneMapper software
  • Princip, reagencie a příprava značených fragmentů
  • Velikostní standardy, kapilární elektroforéza a vyhodnocení / optimalizace
  • Vyhodnocení výsledků, interpretace údajů obsažených v .fsa/.hid souborech
  • Nástroje programu GeneMapper
  • Řešení problémů

 


 

Organizace kurzu

 • Jazyk: Čeština nebo angličtina
 • Místo konání: Vaše laboratoř či pracoviště
 • Termín konání: Dohodou
 • Počet účastníků: Dohodou, vždy pouze členové vašeho týmu
 • Časový rozsah kurz: Dohodou, typicky 2-3 dny
 • Cena: Vyžádejte si cenovou nabídku
 • Upozorňujeme, že v rámci kurzu mohou být po dohodě i prováděny laboratorní experimenty.

Žádné termíny pro tento kurz nejsou vypsány.


Fotografie z našich kurzů...


© SEQme s.r.o., 2012 - 2024. Všechna práva vyhrazena. Právní upozornění.
webdesign Beneš & Michl